Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πάνω Πολεμιδιών, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
 
Ονοματεπώνυμο: Kυριάκος Μαυρής (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99649516
   
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Ασπρής (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99490905
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Παντέχης
Τηλέφωνο: 99550663
   
Ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Ξιαρής
Τηλέφωνο: 99662658
   
Ονοματεπώνυμο: Σούλα Γεωργίου
Τηλέφωνο: 96565159
   
Ονοματεπώνυμο: Κωστάκης Κοκκινής
Τηλέφωνο: 99417121
   
Ονοματεπώνυμο: Φλώρος Δημητρίου
Τηλέφωνο: 99846522
   
Ονοματεπώνυμο: Σάββας Ανθίμου
Τηλέφωνο: 99475957
   
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Πέτρου
Τηλέφωνο:  99597990
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Καλαθά Ξιαρή Θούλλα (Γραμματέας)
Τηλέφωνο: 99573658
   

 

 
 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Γωνία Γρ. Αυξεντίου &
130ου Δρ. Aρ. 2
4130 Πάνω Πολεμίδια
ΤΗΛ.: 25397451, 25821400
ΦΑΞ: 25714058
EMAIL:pano.polemidia
@cytanet.com.cy